30 de desembre 2023

🔳 Penjoll UNISEX de plata amb textura i pissarrab🔳 Colgante UNISEX de plata con textura y pizarra

🔳 Penjoll UNISEX de plata amb textura i pissarra. Cordó de pell de 3mm: 34€

🔳 Colgante UNISEX de plata con textura y pizarra. Cordón de piel de 3mm: 34€
#unisex #penjolls #penjollsunisex #penjoll #penjollsoriginals #colgantes #colgante #colgantesoriginales #colgantesunisex #elpintapedrer #plataipissarra #plataypizarra #penjollpersonalitzat #colgantespersonalizados