27 de febrer 2024

Després de: 
12 postes de sol

0 dies de tele

4359 abraçades i petons

28 castells 
 
2100 kilòmetres

i 742 cançons

Tornem amb les piles molt carregades.
....seguim!!

12 de gener 2024

Recordeu que per fer algun canvi, teniu temps fins el 31 de gener '24. Un any més, moltes gràcies per la vostra confiança!!

Recuerde que para realizar algún cambio, tiene tiempo hasta el 31 de enero '24. Un año más, muchas gracias por su confianza!!

30 de desembre 2023

🔘 Penjoll de plata i pissarra descentrada 🔘 Colgante de plata y pizarra descentrada

🔘 Penjoll de plata i pissarra descentrada: 42€
🔘 Colgante de plata y pizarra descentrada: 42€
#penjolls #penjoll #collaret #collarets #collar #collares #colgantes #colgante #penjollsoriginals #colgantesoriginales #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

🔳 Penjoll UNISEX de plata amb textura i pissarrab🔳 Colgante UNISEX de plata con textura y pizarra

🔳 Penjoll UNISEX de plata amb textura i pissarra. Cordó de pell de 3mm: 34€

🔳 Colgante UNISEX de plata con textura y pizarra. Cordón de piel de 3mm: 34€
#unisex #penjolls #penjollsunisex #penjoll #penjollsoriginals #colgantes #colgante #colgantesoriginales #colgantesunisex #elpintapedrer #plataipissarra #plataypizarra #penjollpersonalitzat #colgantespersonalizados

29 de desembre 2023

🟡 Penjoll Eclipsi de llautó i pissarra 🟡 Colgante Eclipse de latón y pizarra

🟡 Penjoll Eclipsi de llautó i pissarra: 38€
🟡 Colgante Eclipse de latón y pizarra: 38€
#eclipsi #eclipse #penjolls #penjoll #colgante #colgantes #penjollsoriginals #collaret #collarets #colgantesoriginales #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer #collar #collares

🟠 Penjoll Eclipsi de coure i pissarra 🟠 Colgante Eclipse de cobre y pizarra

🟠 Penjoll Eclipsi de coure i pissarra: 38€
🟠 Colgante Eclipse de cobre y pizarra: 38€
#eclipsi #eclipse #penjolls #penjoll #colgante #colgantes #penjollsoriginals #collaret #collarets #colgantesoriginales #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer #collar #collares

28 de desembre 2023

😸 Anell amb gat de plata 😸 Anillo con gato de plata

😸 Anell amb gat de plata amb pissarra de 25 mm.
Aro de plata ajustable: 32€

😸 Anillo con gato de plata y pizarra de 25 mm de diámetro. Aro de plata ajustable: 32€
#anell #anells #anillo #anillosoriginales #anellsoriginals #anillos #gato #gatos #gats #gat #cat #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

16 de desembre 2023

🔳 Arracades de plata i pissarra 🔳 Pendientes de plata y pizarra

🔳 Arracades de plata i pissarra: 35€
🔳 Pendientes de plata y pizarra: 35€
#arracadesoriginals #arracadespersonalitzades #arracades #pendientesoriginales #pendientespersonalizados #pendientesoriginales #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer 

15 de desembre 2023

🌳 Arracades Arbre 🌳 Pendientes Árbol

🌳 Arracades Arbre. Plata i pissarra
9 mm diàmetre: 32€
14 mm diàmetre: 35€

🌳 Pendientes Árbol. Plata y pizarra
9 mm diámetro: 32€
14 mm diámetro: 35€
#arracadesoriginals #arracadespersonalitzades #arracades #pendientesoriginales #pendientespersonalizados #pendientes #arbre #arbredelavida #arbol #arboldelavida #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

14 de desembre 2023

🐈‍⬛ Arracades amb gat de plata 🐈‍⬛vPendientes con gato

🐈‍⬛ Arracades amb gat de plata, coure o llautó i pissarra de 15 mm: 28/26/26€

🐈‍⬛ Pendientes con gato de plata, cobre o latón y pizarra de 15 mm: 28/26/26€

#gat #gats #gato #gatos #cat #cats #plataipissarra #plataypizarra #arracadesoriginals #arracadespersonalitzades #arracades #pendientesoriginales #pendientespersonalizados #pendientes #elpintapedrer

13 de desembre 2023

🔘 Anells de plata i pissarra 🔘 Anillos de plata y pizarra

🔘 Anells de plata i pissarra.
Aro ajustable de plata.
Preus: 32/32/35€

🔘 Anillos de plata y pizarra.
Aro ajustable de plata.
Precios: 32/32/35€
#anell #anells #anillo #anillos #anillosoriginales #anellsoriginals #plataypizarra #plataipissarra #elpintapedrer

09 de desembre 2023

💛 Braçalet "Petit Príncep" 💛 Pulsera "Principito"

💛 Braçalet "Petit Príncep", plata i macramé. 22mm de diàmetre:  27€

💛 Pulsera "Principito", plata y macramé. 22 mm de diámetro: 27€
#braçalets #petitprincep #braçaletpersonalitzat #principito #pulseras #braçalet #pulsera #pulserapersonalizada #elpintapedrer

07 de desembre 2023

⚪ Arracades de plata, pissarra i perla cultivada ⚪ Pendientes de plata , pizarra y perla cultivada

⚪ Arracades de plata, pissarra i perla cultivada 32€

⚪ Pendientes de plata , pizarra y perla cultivada: 32€
#arracadesoriginals #arracadespersonalitzades #arracades #pendientesoriginales #pendientespersonalizados #pendientes #arracadas #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

05 de desembre 2023

🔴 Arracades de plata, pissarra i corall bambú 🔴 Pendientes de plata , pizarra y coral bambú

🔴 Arracades de plata, pissarra i corall bambú: 32€

🔴 Pendientes de plata , pizarra y coral bambú: 32€
#arracadesoriginals #arracadespersonalitzades #arracades #pendientesoriginales #pendientespersonalizados #pendientes #arracadas #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

04 de desembre 2023

🟠 Arracades de coure i plata amb pissarra descentrada 🟠 Pendientes de cobre y plata con pizarra descentrada

🟠 Arracades de coure i plata amb pissarra descentrada: 42€

🟠 Pendientes de cobre y plata con pizarra descentrada: 42€
#arracadesoriginals #arracadespersonalitzades #arracades #pendientesoriginales #pendientespersonalizados #pendientes #arracadas #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

🔴 Arracades llargues, plata i corall bambú 🔴 Pendientes largos plata y coral bambú

🔴 Arracades amb aro de plata, un altre amb plata oxidada i corall bambú: 60€
7cm de llarg.

🔴 Pendientes con aro texturado de plata, otro de plata oxidada y coral bambú: 60€
7 cm de largo
#arracadesoriginals #arracadespersonalitzades #arracades #pendientesoriginales #pendientespersonalizados #pendientes #arracadas #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

03 de desembre 2023

🌙🌙 Arracades penjades. LLUNES INTERIORS 🌙🌙 Pendientes colgados. LUNAS INTERIORES

🌙🌙 Arracades penjades. LLUNES INTERIORS.
Plata i pissarra: 44€

🌙🌙 Pendientes colgados. LUNAS INTERIORES.
Plata y pizarra: 44€
#arracades #pendientes
#pendientesoriginales #arracadesoriginals #llunes #lluna #luna #lunas #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer #artesania

02 de desembre 2023

⚪ Arracades llargues 2 aros ⚪ Pendientes largos 2 aros

⚪ Arracades amb aro de plata, un altre amb plata oxidada i perla cultivada: 60€
7cm de llarg.

⚪ Pendientes con aro texturado de plata, otro de plata oxidada y perla cultivada: 60€
7 cm de largo
#arracadesoriginals #arracadespersonalitzades #arracades #pendientesoriginales #pendientespersonalizados #pendientes #arracadas #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

💛 Arracades de llautó i pissarra 💛 Pendientes de latón y pizarra

💛 Arracades de llautó i pissarra 14 mm de diàmetre. Tancament de plata: 28€

💛 Pendientes de latón y pizarra de 14 mm de diámetro. Cierres de plata: 28€
#arracadesoriginals #arracadespersonalitzades #arracades #pendientesoriginales #pendientespersonalizados #pendientes #arracadas #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

🔶 Arracades de Zirconita 🔶 Pendientes de Zirconita

🔶 Arracades de Zirconita de colors muntades amb plata. 4 mm: 13€

🔶 Pendientes de Zirconita de colores montadas con plata. 4 mm : 13€
#arracadesoriginals
#arracades
#pendientesoriginales #pendientes #elpintapedrer

30 de novembre 2023

😸 Arracades gat dormint 😸 Pendientes gato durmiendo

😸 Arracades de gat dormint. Plata i pissarra 11 mm: 35€

😸 Pendientes de gato durmiendo. Plata y pizarra de 11 mm: 35€
#gats #gat #gato #gatos #cats #cat #arracadesoriginals #arracadespersonalitzades #arracades #pendientesoriginales #pendientespersonalizados #pendientes #arracadas #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

27 de novembre 2023

🔴 Arracades de plata, pissarra i botó de corall bambú 🔴 Pendientes de plata, pizarra y botón de coral bambú

🔴 Arracades de plata, pissarra i botó de corall bambú: 45€

🔴 Pendientes de plata, pizarra y botón de coral bambú: 45€
#arracadesoriginals #arracades #pendientesoriginales #pendientes #vermell #roig #rojo #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

25 de novembre 2023

💛 Penjoll de plata i pissarra "petit príncep" 💛 Colgante de plata y pizarra "principito"

💛 Penjoll de plata i pissarra "petit príncep": 40€

💛 Colgante de plata y pizarra "principito": 40€
#penjolls #penjollsunisex #penjollsoriginals #penjoll #colgante #colgantes #colgantesoriginales #colgantesunisex #petitprincep #principito #elpintapedrer

18 de novembre 2023

🔘 Anell eclipsi 🔘 Anillo eclipse

🔘 Anell eclipsi. Plata i pissarra descentrada: 42€

🔘 Anillo eclipse. Plata y pizarra descentrada: 42€
#anell #anells #anellsoriginals #anelloriginal #anillo #anillos #anillosoriginales #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

17 de novembre 2023

Penjoll/Colgante

💛 ....i l'hem tornat a fer 😉
💛 ....y lo hemos vuelto a hacer 😉
#penjolls #petitprincep #principito #colgantes #plataipissarra #plataypizarra
#elpintapedrer

🔘 Penjoll de plata, pissarra i perla 🔘 Colgante de plata, pizarra y perla

🔘 Penjoll de plata, pissarra i perla: 35€
Cordó de pell 

🔘 Colgante de plata, pizarra y perla: 35€
Cordon de piel
#penjolls #colgantes #penjollsoriginals #colgantesoriginales #anell #anells #anillo #anillos #anillosoriginales #anellsoriginals #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer #artesanal #artesanía #artesania

16 de novembre 2023

🔴 Arracades intercanviables de plata, pissarra i corall bambú 🔴 Pendientes intercambiables de plata, pizarra y coral bambú

🔴 Arracades intercanviables de plata, pissarra i corall bambú: 42€

🔴 Pendientes intercambiables de plata, pizarra y coral bambú: 42€
#arracadesoriginals #arracadespersonalitzades #arracadesintercanviables #arracades #pendientesoriginales #pendientespersonalizados #pendientesintercambiables #pendientes #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

15 de novembre 2023

🍃🍃 Penjoll llarg, aros i flor

🍃🍃 Cada any, per la Jornada gastronòmica de les plantes oblidades els clients poden veure models nous. Aquest és un d'ells. Penjoll llarg, aros i flor. Cordó de pell o seda: 45€
@eixarcolant #jgpo2023 #penjolls #plataipissarra #elpintapedrer #penjoll #penjollsoriginals

🔳 Arracades U de plata 🔳 Pendientes U de plata

🔳 Hem fet les arracades a conjunt del penjoll U de plata i perla.
Plata, pissarra i perleta cultivada: 40€

🔳 Hemos hecho los pendientes a conjunto del colgante U de plata y perla.
Plata, pizarra y perlita cultivada: 40€
Preu penjoll: 45
Precio colgante: 45€

#arracadesoriginals #arracades #pendientesoriginales #pendientes #plata #plataypizarra #elpintapedrer

🔘 Anell ajustable de plata, pissarra i perla 🔘 Anillo ajustable de plata, pizarra y perla

🔘 Anell ajustable de plata, pissarra i perla: 32€

🔘 Anillo ajustable de plata, pizarra y perla: 32€
#anell #anells #anillo #anillos #anillosoriginales #anellsoriginals #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer #artesanal #artesanía #artesania

🔘 Arracades intercanviables de plata, pissarra i perla cultivada 🔘 Pendientes intercambiables de plata, pissarra i perla cultivada

🔘 Arracades intercanviables de plata, pissarra i perla cultivada: 42€

🔘 Pendientes intercambiables de plata, pissarra i perla cultivada: 42€
#arracadesoriginals #arracadespersonalitzades #arracadesintercanviables #arracades #pendientesoriginales #pendientespersonalizados #pendientesintercambiables #pendientes #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

🔶 Arracades de plata i pissarra 🔶 Pendientes de plata y pizarra

🔶 Arracades de plata i pissarra: 38€

🔶 Pendientes de plata y pizarra: 38€

#arracadesoriginals #arracades #pendientesoriginales #pendientes #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

02 de novembre 2023

🔳 Arracades rectangulars penjades 🔳 Pendientes rectangulares colgados

🔳 Nou model d'arracades penjades i llargues. 6 cm.
Plata i pissarra: 48€

🔳 Nuevo modelo de pendientes colgados y largos. 6 cm. Plata y pizarra: 48€
#arracades #arracadesoriginals #pendientes #pendientesoriginales 
#plataipissarra
#plataypizarra 
#elpintapedrer

25 d’octubre 2023

...i ja fa 5 anys 
- Un encàrrec amb una bonica història al darrere. Línies de Nazca (Perú). Peces personalitzades

... Hace ya 5 años
- Un encargo con una bonita historia detrás. Líneas de Nazca (Perú). Piezas personalizadas.
#Penjolls
#Nazca #lineasdenazca #colgantes #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

23 d’octubre 2023

🍁🍁 Fa uns anys vam fer la fulla de plataner, l'any passat la d'olivera. Tens alguna idea per aquest any?

🍁🍁 Hace unos años hicimos la hoja de platanero, el año pasado la de olivo.  ¿Tienes alguna idea para este año?

02 d’octubre 2023

🌲🌲 Arracades intercanviables amb fulles de pi i pinya🌲 Pendientes intercambiables con hojas de pino y piña

🌲🌲 Arracades intercanviables amb fulles de pi i pinya de plata. Cada any per la fira de l'Eixarcolant, intentem fer un model nou. Botó de pissarra.

🌲🌲 Pendientes intercambiables con hojas de pino y piña de plata.
Cada año para l'Eixarcolant, intentamos hacer un modelo nuevo. Botón de pizarra.
#arracadesoriginals #arracadesintercanviables #arracades #pendientesoriginales #pendientesintercambiables #pendientes #eixarcolant #jgpo2023 #jgpo23 #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

01 d’octubre 2023

💛 Clauer Montserrat 💛 Llavero Montserrat

💛 Encàrrec personalitzat: clauer de plata amb la silueta de les muntanyes de Montserrat.
Anella d'acer. #fetamida

💛 Encargo personalizado:
Llavero de plata con la silueta de las montañas de Montserrat. Anilla de acero. #hechoamedida
#montserrat #clauer #clauerspersonalitzats #clauers #clauerpersonalitzat #plataipissarra #plataypizarra #llaveros #llaveropersonalizado #llavero #llaverospersonalizados #elpintapedrer
#unisex

30 de setembre 2023

🩵 Anell eclipsi amb turqueseta 🩵 Anillo eclipse con turquesita

🩵 Ja fa uns dies que una clienta ens va demanar un anell eclipsi amb una turqueseta, i aquest és el resultat.
#fetamida

🩵 Ya hace unos días que una clienta nos pidió un anillo eclipse con una turquesita, y éste es el resultado.
#hechoamedida 
#turquesa #anell #anells #anillo #anillos #anellsoriginals #anelloriginal #anillosoriginales #anillooriginal #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

29 de setembre 2023

🔴🔴 Collarets pissarra i corall bambú.
27 mm diàmetre: 22€
32mm diàmetre: 24€
Cordó antial·lèrgic.

🔴🔴 Collares pizarra y coral bambú.
27 mm diámetro: 22€
32mm diámetro: 24€
Cordón antialérgico.
#collares #colgantes #penjolls #penjoll #collar #colgante #plataypizarra #plataipissarra #joiesdautor #joiesdeplataipissarra #joiesartesanes #joiesdepissarra #joyasartesanales #joyasdepizarra #joyasdeautor #joyasconpizarra #joiesambpissarra #joyasdeplataypizarra #elpintapedrer

26 de setembre 2023

- Enllestint un Futur penjoll de plata.
- Terminando un futuro colgante de plata.

24 de setembre 2023

🐎 Penjoll de pissarra amb cavall 🐎 Colgante de pizarra con caballo

🐎 Penjoll de pissarra amb cavall gravat en plata:
Pissarra 27mm diàmetre: 38€ pissarra 32mm diàmetre: 42€

🐎 Colgante de pizarra con caballo grabado en plata:
Pizarra 27 mm diámetro: 38€
Pizarra 32 mm diámetro: 42€

#caballos #cavalls #penjolls #colgantes #hechoamedida #fetamida #artesanía #artesania #elpintapedrer #plataipissarra #plataypizarra

22 de setembre 2023

🌳 Anell arbre 🌳 Anillo árbol

🌳  Anell arbre. Plata i pissarra amb aro ajustable: 40€ 

🌳 Anillo árbol. Plata y pizarra con aro ajustable: 40€ 
 #arbre #arbol 
#anell #anells #anillos
#anillo #anellsoriginals #anillosoriginales #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer #artesania #arbredelavida #arboldelavida

21 de setembre 2023

Arracades turquesa. Pendientes turquesa

💛 Encàrrec fet a mida d'arracades de plata, pissarra i turquesa. #fetamida 

💛 Encargo hecho a medida de pendientes de plata, pizarra y turquesa. #hechoamedida 
#arracadespersonalitzades #fetamà #fetama #hechoamano #arracadesoriginals  #arracades #pendientesoriginales #pendientespersonalizados #pendientes #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer

20 de setembre 2023

Arracades d'acer i pissarra - Pendientes de acero y pizarra

🔘 Nous models d'arracades penjades d'acer quirúrgic i pissarra: 25€
Edició limitada.
🔘 Nuevos modelos de pendientes colgados de acero quirúrgico y pizarra: 25€
Edición limitada 
#arracadesoriginals #arracada #arracades #pendientesoriginales #pendientes #acer #acerquirúrgic #aceroquirurgico #acero #elpintapedrer

19 de setembre 2023

🍃 Fermall ploma d'acer: 15€
6 cm
🍃 Broche pluma de acero: 15€
#ploma #pluma #broche #agujas #aguja #agulla #agulles #elpintapedrer #plomes #plumas

16 de setembre 2023

Mandolina de plata

💛 Regal d'aniversari. Mandolina de plata i pissarra gravada.
#fetamida 

💛 Regalo de cumpleaños. Mandolina de plata i pizarra gravada.
#hechoamedida

#mandolina #sotagots #sotagot #posavasos #plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer #encargospersonalizados #encarrecspersonalitzats

14 de setembre 2023

🍃 Fermall elefant d'acer: 15€
5 cm
🍃 Broche elefante de acero: 15€
#elefant #elefante #broche #agujas #aguja #agulla #agulles #elpintapedrer

10 de setembre 2023

💛💛 Penjoll de Catalunya amb cor serrat damunt de Girona 💛💛 #11setembre 
#penjolls #catalunya #girona #penjoll #fetambcarinyo #fetamida #somartesans #elpintapedrer #cat #estimocatalunya #artesanal #artesanía #artesania #artesa #penjollcatalunya

09 de setembre 2023

💛 Arracades Montserrat

💛 Arracades Montserrat. Plata i pissarra de 15 mm de diàmetre: 35€ 💛
#montserrat #arracadesoriginals #arracades #arracadespersonalitzades #muntanyademontserrat #muntanyesdecatalunya #muntanyesdemontserrat 
#plataipissarra #plataypizarra #elpintapedrer