25 de novembre 2010

Nadal 2010

S'accepten encàrrecs i es reserven peces de cara a Nadal:
ivan.rovira@gmail.com