20 de desembre 2013

Arracades fil de plata i pissarra - Pendientes hilo de plata y pizarra

Arracades fil de plata i pissarra: 22€
Pendientes hilo de plata y pizarra: 22€


Artesania de pissarra
Artesanía de pizarra