10 de desembre 2013

Braçalet clau de sol i pissarra - Brazalete clave de sol y pizarra

Braçalet clau de sol i pissarra amb pell i tancament d'acer: 25€

Brazalete clave de sol y pizarra con piel y cierre de acero: 25€

Artesania de pissarra
Artesanía de pizarra