17 de desembre 2013

Braçalet unisex amb pissarra, clau de sol - Pulsera unisex con pizarra,clave de sol

Braçalet unisex amb pissarra, clau de sol de plata i corretja amb pell i acer inoxidable: 27€
Pulsera unisex con pizarra, clave de sol de plata y correa de piel y acero inoxidable: 27€

Artesania de pissarra
Artesanía de pizarra