05 de desembre 2013

Penjolls silueta de Catalunya en plata sobre pissarra

Penjolls silueta de Catalunya en plata sobre pissarra. Cordó d'acer o pell: de 32 a 35€

Artesania de pissarra