20 de març 2014

PENJOLLS DE PISSARRA I PLATA - COLGANTE DE PIZARRA Y PLATA

Penjoll de pissarra i plata: 25 i 27€
Colgante de pizarra y plata: 25 i 27€

Artesania de pissarra
Artesanía de pizarra