09 de maig 2014

Penjoll pissarra, corrall bambú i pell - Colgante pizarra, coral bambú y piel

Penjoll pissarra, corrall bambú i pell amb tanca d'acer: 38€
Colgante pizarra, coral bambú y piel con cierre de acero: 38€
Artesania de pissarra
Artesanía de pizarra