15 de juliol 2014

Penjoll de plata i pissarra - Colgante de plata y pizarra

Penjoll de plata i pissarra: 35€
Colgante de plata y pizarra: 35€

Artesania de pedra de pissarra
Artesanía de piedra de pizarra