09 de setembre 2014

Arracades fil de plata i perla - Pendientes hilo de plata y perla

Arracades fil de plata, perla i pissarra: 25€
Pendientes hilo de plata, perla y pizarra: 25€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra