12 de setembre 2014

Arracades i penjoll - Pendientes y colgante

-Arracades pissarra, plata i bany de plata: 22€
-Penjoll pissarra, plata i bany de plata: 22€

-Pendientes de pizarra, plata y baño de plata: 22€
-Colgante de pizarra, plata y baño de plata: 24€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra