03 d’octubre 2014

Penjoll de plata i pissarra -Colgante de plata y pizarra.

- Penjoll de plata, pissarra i pell de Rajada: 45€
- Colgante de plata, pizarra y piel de Mantarraya: 45€

#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra