26 de desembre 2014

Cordó doble amb bany d'or i de plata- Cordón doble con baño de oro y de plata


- Cordó doble amb bany d'or i bany de plata i terminals de plata massissa: 52€
- Cordón doble con baño de oro y baño de plata con terminaciones de plata maciza: 52€