17 de desembre 2014

- Penjoll pissarra-plata-pissarra - Colgante pizarra-plata-pizarra

- Penjoll pissarra-plata-pissarra: 42€ (4'8 x 2'2 cm)

- Colgante pizarra-plata-pizarra: 42€ (4'8 x 2'2 cm)


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra