11 d’abril 2015

Anell i arracades plata i pissarra - Anillo y Pendientes plata y pizarra

Anell Plata i pissarra: 32€
Arracades llargues plata i pissarra: 28€
 
Anillo plata y pizarra: 32€
Pendientes largos plata y pizarra: 28€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra