21 d’abril 2015

Penjoll pàtina i plata - Colgante de pátina y plata

Penjoll pàtina i plata sobre pissarra: 38€

Colgante de pátina y plata, sobre pizarra: 38€
 

#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra