29 de juliol 2015

Collarets de pissarra i coure -Colgantes de pizarra y cobre

Collarets de pissarra i coure: 28 i 30€

Colgantes de pizarra y cobre: 28 y 30€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra