20 d’octubre 2015

Penjoll de pedra- Colgante de piedra

- Penjoll de pedra, plata amb cordó de pell d'Igualada.
 

- Colgante de piedra, plata y cordón de piel de Igualada.

#Artesania amb pedra
#Artesanía con piedra