26 d’octubre 2015

Penjoll Unisex amb plata texturada- Colgante Unisex con plata texturada.

- Penjoll Unisex amb plata texturada sobre pissarra: 38€

- Colgante Unisex con plata texturada sobre pizarra: 38€

#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra