04 de novembre 2015

Penjolls pissarra i perla cultivada- Colgantes pizarra y perla cultivada

- Penjolls pissarra i perla cultivada, diferents mides: 20-24 i 26€

- Colgantes pizarra y perla cultivada, diferentes medidas: 20-24 i 26€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra