28 de desembre 2015

Constel·lacions - Contelaciones

Fent encàrrecs d'ultima hora:
- Penjoll de pissarra i cristall d'Swarovski (Óssa Major i Ósssa Menor)
- Colgante de pizarra y Cristal de Swarovski (Osa Mayor y Osa Menor)


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra