31 de maig 2016

Arracades 2 pissarres i perla /corall bambú - Pendientes 2 pizarras y perla/coral bambú- Arracades 2 pissarres i perla cultivada: 20€
- Arracades 2 pissarres i corall bambú: 24€

- Pendientes 2 pizarras y perla cultivada: 20€
- Pendientes 2 pizarras y coral bambú: 24€
#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra