24 de maig 2016

Penjoll Cho ku rei - Colgante Cho Ku rei


- Penjoll Cho ku rei. Plata i pissarra: 36€
- Colgante Cho Ku rei. Plata y pizarra: 36€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra