15 de juliol 2016

Anells de pissarra i plata- Anillos de pizarra y plata

- Anells de pissarra i plata.
- Anillos de pizarra y plata: de 28 a 32€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra