17 d’agost 2016

Arracades de plata i pissarra- Pendientes de plata y pizarra

- Arracades de plata i pissarra. De 20 a 24€

- Pendientes de plata y pizarra. De 20 a 24€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra