20 d’octubre 2016

Arracades de pissarra i plata - Pendientes de pizarra y plata

-Arracades de pissarra i Plata.
Penjades: 30€
De botó: 25€

- Pendientes de pizarra y plata.
Colgadas: 30€
De botón: 25€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra