10 de novembre 2016

Arracades, plata i perla - Pendientes plata y perla,


- Arracada pissarra, plata i perla: 38€

- Pendiente pizarra, plata y perla: 38€#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra