25 d’abril 2017

Anell de pissarra i papallona - Anillo de pizarra y mariposa

- Anell de pissarra i papallona de plata: 25€
  
- Anillo de pizarra y mariposa de plata: 25€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra