05 d’abril 2017


Collarets amb 2 pissarres i cabuixó de corall bambú:
- 31 mm de diàmetre: 28€ (cordó d'acer antial·lèrgic)
- 36 mm de diàmetre: 30€ (cordó d'acer antial·lèrgic)
- 46 mm de diàmetre: 38€ (cordó de seda)

Collares con 2 pizarras y cabujón de coral bambú:
- 31 mm de diámetro: 28€ (cordón antialérgico)
- 36 mm de diámetro: 30€ (cordón antialérgico)
- 36 mm de diámetro: 38€ (cordón de seda)
#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra