07 de novembre 2017

Arracades de plata i pissarra - Pendientes de plata y pizarra- Arracades de plata i pissarra: 32€
- Pendientes de plata y pizarra: 32€

foto de Ivan Rovira Escura.

#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra