21 de novembre 2017

Collaret de plata i pissarra - Collar de plata y pizarra

- Collaret de plata i pissarra: 40€

- Collar de plata y pizarra: 40€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra