17 de novembre 2017

Collaret sargantana- Collar lagartija


- Collaret sargantana de plata i pissarra: 27€
- Collar lagartija de plata y pizarra: 27€#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra