25 de juny 2018

Penjolls Rosa dels vents - Estela Càntabra / Colgantes Rosa de los vientos - Estela Cántabra

Nous Penjolls gravats sobre pissarra:
Rosa dels vents - Estela Càntabra. De 15 a 22€ 

Nuevos colgantes grabados sobre pizarra:
Rosa de los vientos - Estela Cántabra. De 15 a 22€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra