05 de juliol 2018

Penjolls unisex amb Trisquel- Colgantes unisex con Trisquel

- Penjolls unisex amb Trisquel gravat sobre pissarra: 22€  

- Colgantes unisex con Trisquel grabado sobre pizarra: 22€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra