26 de setembre 2018

Penjoll de pedra i fulla- Colgante de piedra y hoja

- Penjoll de pedra i fulla de plata: 50€

- Colgante de piedra y hoja de plata: 50€