19 d’octubre 2018

Penjoll llarg. Arbre de plata - Colgante largo. Árbol de plata

- Penjoll llarg. Arbre de plata, pissarra i cordó de seda: 42€
.
- Colgante largo. Árbol de plata, pizarra y cordón de seda: 42€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra