07 d’octubre 2018

Penjoll lluna de plata- Colgante luna de plata

- Penjoll lluna de plata i pissarra: 35€
.
- Colgante de luna de plata y pizarra: 35€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra