26 d’octubre 2018

Penjoll plata i pissarra- Colgante plata y pizarra

- Penjoll plata i pissarra: 50€ #peçaunica
.
- Colgante plata y pizarra: 50€ #piezaunica

#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra