30 d’octubre 2018

Penjoll silueta de Girona- Colgante silueta de Girona

- Penjoll silueta de Girona. Plata i pissarra: 40€

- Colgante silueta de Girona. Plata y pizarra: 40€#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra