24 d’abril 2019

Arracades penjades amb esmalt - Pendientes colgados con esmalte


- Arracades esmalt, pissarra i plata: 52€

- Pendientes esmalte, pizarra y plata: 52€
#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra

Cap comentari: