17 de maig 2019

Braçalet amb clau de sol - Pulsera con clave de sol


- Braçalet pissarra gravada i clau de sol de plata amb corretja de pell i tanca d'acer inoxidable: 35€
.
- Pulsera de pizarra grabada y clave de sol de plata con correa de piel y cierre de acero inoxidable: 35€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra