02 de juliol 2019

Repetint arracades perdudes - Repitiendo pendientes perdidos

- Repetint 2 arracades perdudes. Una de coure i l'altre de plata amb Lapislàtzuli.

- Repitiendo 2 pendientes perdidos. Una de cobre y la otra de plata con Lapislázuli