01 de setembre 2019

Sotagots Arbre / Posavasos árbol

- Sotagots de pissarra gravada. Arbre de la vida: Unitat: 9€ / pack de 4 unitats: 28€
10 cm de diàmetre
Es poden personalitzar

- Posavasos de pizarra grabada. Árbol de la vida. Unidat: 9€ / pack de 4 unidades: 28€
10 cm de diametro
Se pueden personalizar.

#Artesania de pedra de pissarra


#Artesanía de piedra de pizarra


Cap comentari: