01 de setembre 2019

Penjoll llarg de plata i pissarra - Colgante largo de plata y pizarra- Penjoll llarg de plata i pissarra. Amb cadena de plata. 
45€ (50mm d'amplada). 
48€ (60mm d'amplada)


- Colgante largo de plata y pizarra. Con cadena de plata: 
45€ (50 mm de ancho)
48€ (60 mm de ancho)


#Artesania de pedra de pissarra

#Artesanía de piedra de pizarra

Cap comentari: