03 d’octubre 2019

Sotagots Pentagrama - Posavasos Pentagrama


- Sotagots de pissarra gravada. 
Pentagrama: 
Unitat: 9€ / pack de 4: 28€
Es poden personalitzar. 10 cm de diàmetre

- Posavasos de pizarra grabada. Pentagrama
Unidat: 9€ / pack de 4: 28€
Se pueden personalizar. 10 cm de diámetro#Artesania de pedra de pissarra

#Artesanía de piedra de pizarra

Cap comentari: