05 de desembre 2019

Penjoll de plata i pissarra - Colgante de plata y pizarra

- Penjoll de plata i pissarra amb cordó de seda: 45€.

- Colgante de plata y pizarra con cordón de seda: 45€.