10 de març 2020

Pin llaç groc

Acabant encàrrec. Pin de llaç groc.
Llaç de Plata i pin d'acer: 22€

#llaçgroc
#llibertatPresosPolitics 
#llibertatpresospolitics 
#artesania 
#fetama 
#fetambcarinyo