07 d’octubre 2022

🦋🦋 Penjoll amb gat i papallona 🦋🦋 Colgante con gato y mariposa

🦋🦋 Penjoll amb gat i papallona.
Plata sobre pissarra de 32mm de diàmetre: 42€

🦋🦋 Colgante con gato y mariposa. Pla de sobre pizarra de 32 mm. de diametro: 42€
#papallona #papallones  #mariposas #mariposa #gat #cat #gats #gato #gatos #penjolls #penjoll #colgantes #colgante #elpintapedrer #plataipissarra #plataypizarra #penjollsdepissarra #colgantesdepizarra