05 d’octubre 2022

Penjoll amb nom / Colgante con nombre

👉 Penjoll personalitzat de plata i pissarra (encàrrec del 2021)

👉 Colgante personalizado de plata y pizarra (encargo del 2021)
#penjoll #penjolls #colgante #colgantes #penjollpersonalitzat #penjollspersonalitzats #colgantepersonalizado #colgantespersonalizados #elpintapedrer #plataypizarra #plataipissarra